အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ပီ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်-ဝိကိပိဒိယ

နည်းပညာနှင့်သိပ္ပံသတင်း-ဘီစီသတင်းရရှိနောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံသတင်းနှင့်နည်းပညာသတင်းဖတ်၊အဆင့်မြင့်နည်းပညာပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်အပြီးမှာဘီစီသတင်း။ အလွန်ကြီးစွာသောဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်အ ဖြစ်ကြောင်း မှအနီးကပ်အထူးတကွအဆွေခင်ပွန်းတို့နှင့်တကွငါ့အဘို့အအင်တာဗျူး။ အဝက်ဘ်ဆိုက်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည်နှင့်ဆက်စပ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအပါအဝင်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်း၊ပုံမှန်နှင့်အတူဖော်ထုတ်အသုံးဒိုမိန်းအမည်နှင့်ထုတ်ဝေအပေါ်အနည်းဆုံးတယောက်ဝက်ဘ်ဆာဗာသည်။ အဝက်ဘ်ဆိုက်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည်နှင့်ဆက်စပ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအပါအဝင်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်း၊ပုံမှန်နှင့်အတူဖော်ထုတ်အသုံးဒိုမိန်းအမည်နှင့်ထုတ်ဝေအပေါ်အနည်းဆုံးတယောက်ဝက်ဘ်ဆာဗာသည်။ နည်းပညာနှင့်သိပ္ပံသတင်း-ဘီစီသတင်းရရှိနောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံသတင်းနှင့်နည်းပညာသတင်းဖတ်၊အဆင့်မြင့်နည်းပညာပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်အပြီးမှာဘီစီသတင်း။
ဗီဒီယိုလိင်ချက်တင်ချိန်းတွေ့ အဘို့အတွေ့ဆုံရန်အစည်းအဝေး ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့ လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦး ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့ ချက်တင်ကစားတဲ့အနှစ် အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့