လိင်သတိပြု(အမ်ိဳးသမီး)။ လိင်သတိပြု-ပုဂ္ဂလိကအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံဦးခ်င္းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ ရိုးရှင်းစွာအနှိပ်ပါပြီးတာနဲ့စင်ကြယ်သော

About