တစ်-အချိန်အစည်းအဝေးအသံုးျ၊ပုဂ္ဂလိကအစည်းအဝေးအာကာသတွင်ထည့်သွင်းကြသည်မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတည်နေရာများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အတြက္အရန္ပစၥည္းမ်ား။ အစည်းအဝေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်နာရီအစည်းအဝေးစတင်။ မှတ်ချက်:ဝင်ရောက်ဖို့တစ်-အချိန်အစည်းအဝေးအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ရန်အသက်အရွယ်ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဉ်။ ဆက်သွယ်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အတွက်ပိုပြီးအချက်အလက်။ တစ်-အချိန်အစည်းအဝေးများကိုသာမြင်နိုင်ဖို့အကြပ်နှင့်အစည်းအဝေးပိုင်ရှင်ကအသက်အရွယ်။ သင်ကြည့်ရှု၊တည်းဖြတ်၊သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းတစ်-အချိန်အစည်းအဝေး၏အစည်းအဝေးသည်။ အ သင်္ကေတကိုယ်စားပြုတစ်-အချိန်အစည်းအဝေးတွင်အစည်းအဝေးသည်။ မကြာသေးမီကတက်ရောက်သူတဦး-အချိန်အစည်းအဝေးလည်းပေါ်လာမှာမကြာသေး။ ဒီဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်လက်ပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲသင့်ရဲ့ရာက္ဇာခ််ိန္ညႇ်ိခ်က္နည်းလမ်းများဆိုင်ရာကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ ပိုထွက်ရှာမည်။

About