ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အချက်အလက်များပါဝင်သည်၊←လင့်များ၊ပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုများလိင်ကတိကျပြတ်သားပစ္စည်း(စုပေါင်း၊”ဝက္ဆိုက္”)။ ဆက်လက်မပါဘူးဆိုရင်:သငျသညျရှိပါတယ်မဟုတ်အနည်းဆုံးအသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်အများစုအတွက်အတိုင်းမပြောသည့်အတွက်မည်သို့မဟုတ်အမြင်လိင်ကတိကျပြတ်သားပစ္စည်းကိုမဆိုပိုမိုမြင့်မားသည်၊(ထို”အသက်အရွယ်အများစုသည်”)၊ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းအစိတ်အနှောင့်၊(ဂ)ကြည့်ရှုခြင်းလိင်ကတိကျပြတ်သားပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးအတွက်ဥပဒေကြောင်းအသီးအသီးများနှင့်အသီးအသိုင်းအဘယ်မှာသင်ရွေးချယ်ဖို့ကြည့်ရှု။ အားရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ရိုက်ထည့်ရန်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သင်အတည်ပြုအောက်မှာပြဋ္ဌာန်းပြီးသားသက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အညီခေါင်းစဉ် ။ ။ ။§နှင့်အခြားသက်ဆိုင် နှင့်ဥပဒေများအားလုံး၏အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်ၿပီးမှန်ကန်သော

About